4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


 

 

V tejto sekcii nájdete bližšie informácie týkajúce sa výslednej sumy po započítaní zliav resp. poplatkov za neskoré prihlásenie.

 

Zľavy a poplatky:

 

V sekcii História sa nachádza zoznam všetkých účastníkov a počet ich účastí na LŠT Koník počas jeho predchádzajúcich devätnástich ročníkov.

Našich „skalných fanúšikov“ sme sa rozhodli, aspoň symbolicky, oceniť za ich účasť počas predchádzajúcich ročníkov Koníka.

 

Na základe tohto zoznamu preto poskytneme:

za predchádzajúcich 5 a viac účastí = zníženie základného poplatku o 20 Euro

za predchádzajúce 3 resp. 4 účasti = zníženie základného poplatku o 10 Euro

Zľavy sa netýkajú účastníkov, ktorým boli udelené individuálne výnimky (t.j. ročníky 2003 - 2005).

 

Storno poplatok:

Odhlásenie v termíne 10.7.2021 - 23.7.2021 = 30 Euro

 

Za porozumenie vopred ďakujem,

Miroslav Roháček