4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


V tejto sekcii si môžete stiahnuť dokumenty potrebné na prihlásenie do tábora.

 

V zmysle propozícií, kompletná prihláška obsahuje všetky nasledovné dokumenty:

  • prihláška do tábora
  • kópia dokladu o zaplatení
  • kópia kartičky poistenca
  • Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti (s dátumom dňa nástupu do tábora), ako aj potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 1 mesiac od dátumu nástupu do tábora), sa odovzdáva priamo pri nástupe do tábora. Na uvedenom linku si môžete stiahnuť obe tlačivá naraz.
    Obe sú stanovené vyhláškou č. 526/2007 Z. z.

    Za kompletne vyplnenie potrebných údajov vopred ďakujem,

    Miroslav Roháček